Pótolható a hf védés a pótlási héten ?

0 votes
asked May 15, 2017 in Rendszermodellezés 405 by daniel7 (25 points)  

Úgy tudtam, hogy mivel 2 kötelező házileadás van a 405-ös kurzusnak, ezért a házivédések a póthéten lesznek, ezért nem is figyeltem a tárgyhírekben megbúvó információt erről.
Minden házimat (és a bemelegítő házit is) időben leadtam, de védeni még nem voltam.

Van lehetőség a pótlási héten megvédeni mind a kettő házifeladatot ? (Például a pótleadni kényszerültekkel együtt.)

1 Answer

0 votes
answered May 16, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  
 
Best answer

Igen, lesz póthf védés és pótszorgalmi védés is.
https://inf.mit.bme.hu/news/2017/05/rendszermodellez%C3%A9s-p%C3%B3tl%C3%A1sok

...