Házi feladat - Display.text

0 votes
asked May 16 in Rendszermodellezés A00 by stellasipi (25 points)  

Üdv!

Nem értem, hogy az alábbi részlet hol hibás, mert a tesztesetek szerint az: egészen pontosan azt a hibát dobja, hogy még mindig az alapbeállítást írja ki (Chess clock) a Display.text-re, de mint azt látható én azt módosítottam.

enter image description here

1 Answer

0 votes
answered May 16 by oszkar.semerath (1,579 points)  
selected May 16 by oszkar.semerath
 
Best answer

Szerintem le sem fordul az állapotgéped, mert van benne error (lásd piros x).

...