Házi feladat - Display.text

0 votes
asked May 16, 2017 in Rendszermodellezés A00 by stellasipi (34 points)  

Üdv!

Nem értem, hogy az alábbi részlet hol hibás, mert a tesztesetek szerint az: egészen pontosan azt a hibát dobja, hogy még mindig az alapbeállítást írja ki (Chess clock) a Display.text-re, de mint azt látható én azt módosítottam.

enter image description here

1 Answer

0 votes
answered May 16, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected May 16, 2017 by oszkar.semerath
 
Best answer

Szerintem le sem fordul az állapotgéped, mert van benne error (lásd piros x).

...