after használata egy állapotból több átmenetre?

0 votes
asked Apr 4, 2018 in Rendszermodellezés A00 by KG (22 points)  

Egy állapotból 1s letelte után kellene egy másik (kettő közül őrfeltétellel) kiválasztott állapotba mennie a programnak, és az egyik állapotba való eljutás hatására beep-et kéne használni. Ha mindkét élen after 1s-t használok, az nem jó, mert elcsúszik az időzítés (beep). Ha choice-t használok (choice-ba after 1s, belőle ki két él a két állapotba) az sem fut le a test-ben. Mit lehet tenni ebben az esetben?

commented Apr 4, 2018 by henrik (46 points)  
edited Apr 5, 2018 by henrik
Az hogy a beep az elen van (after 1s [...] / beep) vagy az allapoton (entry / beep), tesz valami kulombseget?

1 Answer

0 votes
answered Apr 5, 2018 by dkmisu (1,327 points)  

Ilyen esetben choice-ot kell használni. Ha pedig elcsúszik a beep időzítése, érdemes megnézni a feladatkiírást, mert valószínű, hogy rosszkor beep-elsz.

...