Ez akkor is igaz ha ez az átmenet egy choice state-hez tartozik?

0 votes
asked Apr 13, 2018 in Rendszermodellezés A00 by horlor (23 points)  

1 Answer

+1 vote
answered Apr 14, 2018 by dkmisu (1,327 points)  

Szemantikailag rossz a kérdésed. A choice nem egy állapot, egy pillanatban sem jellemzi a rendszert. Ez csupán egy szintaktikai rövidítés arra az esetre, ha egy esemény hatására különböző feltételekre más állapotba akarsz menni. Így erre reagálva, nem, a choice-ból kiinduló átmeneteken szerepelhet csak egy őrfeltétel, viszont a nyílon, ami a choice-ba mutat, mindenképpen szerepelnie kell kiváltó eseménynek.

...