Failed beep check?

0 votes
asked Apr 14, 2018 in Rendszermodellezés A00 by pompom (36 points)  

Az állapotátmeneteken szerepel, hogy pl. "Buttons.modeButton/Beeper.beep".

A teszt azt írja, hogy false értéket talál, de nem értem mi vele a probléma. A grafikus felülettel tesztelve hallatszik minden esetben a sípszó.

1 Answer

0 votes
answered Apr 14, 2018 by dkmisu (1,327 points)  

A teszt és a grafikus felület ugyanazt a kódot használja, így valószínűleg a modellben van a hiba, és rossz helyen / rosszkor beep-elsz. Illetve a beep egy operation, így úgy kéne meghívni, mintha egy függvény lenne (ergó beep() ). Ez egy újdonság, hogy így is működik.

commented Apr 14, 2018 by pompom (36 points)  
edited Apr 14, 2018 by pompom
A szintaxison én is gondolkoztam, de másoknál is láttam már a zárójel nélküli verziót. Ez biztos, hogy beep()-nek kell lennie? Akkor átjavítom, és köszönöm az észrevételt!
commented Apr 15, 2018 by dkmisu (1,327 points)  
Az operation egy olyan spéci esemény, ami egy java kódban lévő függvényt hív. Mivel egy függvény, így meg kell adni a paraméterei listáját. Jelen esetben nincs paramétere, így ezek szerint a yakindu újabb verzióiban elhagyható a nyitó-csukó zárójel pár. Viszont mivel tényleg ugyanazt a generált osztályt használja mind a grafikus felület, mind a tesztek, nem hiszem, hogy itt van a probléma.
...