after 0s helyett

0 votes
asked May 6 in Rendszermodellezés A00 by gulya99 (22 points)  

Ugye az after 0s nem tiltott de kerülendő.
Ezért kérdezem hogy az every 1s használható-e vagy az is kerülendő elem?

1 Answer

0 votes
answered May 6 by dkmisu (510 points)  

Az every 1s lényegében ugyanaz, mint az after 1s, így nyugodtan használható.

...