Pótló védés időpontok?

0 votes
asked May 16, 2018 in Rendszermodellezés A00 by csmark5 (26 points)  
retagged May 16, 2018 by csmark5

A házi feladat pótleadása május 22-ig lehetséges, viszont védési időpontok csak 16-ig voltak.
Pótló védésre mikor fog sor kerülni, illetve mikortól lehet jelentkezni rá?

1 Answer

+3 votes
answered May 16, 2018 by dkmisu (1,327 points)  
selected May 16, 2018 by csmark5
 
Best answer

A pótvédésre a pótlási héten fog sor kerülni. A házi feladatokat keddig lehet beadni, és mivel a hallgatóknak jó szokása, hogy ezt utolsó pillanatban teszik meg, ezért a leadás pillanatáig nem lehetünk biztosak abban, hogy hány főt érint a pótleadás (hány terem, oktató kell, előbbiek mikor szabadok, utóbbiak mikor érnek rá). A létszámtól és az addig megtörtént teremfoglalások alapján lesznek meghirdetve a pótvédés időpontjai, a leadási határidő után, várhatóan szerdán, csütörtökön, és ha muszáj, pénteken.

...