Merge ancestor - Teamwork/Local project?

0 votes
asked Oct 4, 2018 in Rendszertervezés by ibcs (28 points)  

A HF2 kiírésban az szerepel, hogy 3-way merge-el egyesítsük a szerveren fentlévő saját projektünket, a hw-1-model.mdzip-et és a hw-2-model.mdzip-et, úgy, hogy az Ancestor a hw-1-modl.mdzip legyen. A MagicDraw oldalán viszont azt írják, hogy az Ancestor csak szerver projekt lehet. Feltételezhetjük, hogy a saját szerver projektünk 0. verziója megegyezik a hw-1-model.mdzip-pel, és használhatjuk, mint Ancestor?

commented Oct 5, 2018 by mvince (324 points)  
Ezen dolgozunk, hamarosan érkezik a válasz!
commented Oct 13, 2018 by mvince (324 points)  
A HF3-ra készülve szerkesztettem a választ.

1 Answer

0 votes
answered Oct 5, 2018 by mvince (324 points)  
edited Oct 13, 2018 by mvince
 
Best answer

A probléma megoldására két lehetőség van.

1. Ha az előző HF projektjét módosítás nélkül merge-eltétek és utána módosítás nélkül commitoltátok

A honlapon kiírt folyamat működik, de az első házihoz kiadott modell helyett azt a commitot kell használni, amiben még csak az a modell szerepel.
Commitoljatok a merge után.

2. Egyéb esetben (tehát nincs olyan commit, amiben csak az előző HF modellje szerepel)

  1. Mentsetek egy lokális példányt a szerveren lévő projektből: File->Save Project As...
  2. Válasszátok a második opciót a felugró ablakban (Save the local copy of the project and remove locking and version information...).
  3. Hajtsátok végre a honlapon kiírt folyamatot a lokális másolaton, Source Project-ként az új házi feladat modelljét, Ancestor Project-ként pedig az első házi feladat modelljét használva.
  4. Mentsétek el az eredményt (pl. local.mdzip néven).
  5. Nyissátok meg a szerverről a projekt legfrissebb változatát.
  6. 2-way merge segítségével merge-eljétek vissza a lokális fájlt (a példában local.mdzip) a szerveren tárolt projektbe.
  7. Commitoljatok.

Ha valaki csak most (vagy még később) kezdi el a házi feladatokat, akkor azt is megteheti, hogy rögtön a legtolsó kiadott modellt merge-eli a szerveren lévő projektbe.

A harmadik házi feladatnál ugyanúgy az első házi modellje lesz az Ancestor Project, mint a másodiknál, de értelemszerűen a Source Project már a harmadik modell legyen.

commented Oct 8, 2018 by alt96 (20 points)  
Nekünk sajnos így sem sikerült... Kipróbáltam mind2 esetet.
Az elsőt, mivel nem volt olyan commitunk, ami csak az első házi modelljét tartalmazza, ezért megpróbáltam az administator committal és a hf2 modellel mergelni a szerveren lévő projectunket. Na ez akárhányszor próbáltam, lefagyasztotta vagy a programot, vagy az egész gépet.
A második módszert számtalanszor végigcsináltam, többször a leírtak alapján, de az új adatok nem jelentek meg, vagy az általunk írtak törlődtek.
Esetleg kaphatnánk itt valami jó ötletet, vagy keressünk fel személyesen valakit ?
...