Kiértékelő szerint nincs trigger, pedig van???

+1 vote
asked Mar 18, 2019 in Rendszermodellezés A00 by dkmisu (1,327 points)  

A HF portálra feltöltött megoldásom alatt a következő üzenetet kaptam:
Tiltott elemek értékelés

Azonban a Yakindut megnyitva és a megnevezett állapotokra menve azt tapasztaltam, hogy nincs nem specifikált állapotátmenet:
Vonatkozó állapot

Ilyenkor mi a teendő?

1 Answer

0 votes
answered Mar 18, 2019 by dkmisu (1,327 points)  
 
Best answer

A kiértékelő jelenleg helyesen állapítja meg a tiltott elem használatát. A mellékelt második képen is látszik, hogy a 3. átmenetnél a nyílon csak egy őrfeltétel van. Továbbá a BlackMove állapot belsejében van egy belső állapotátmenet, ahol szintén csak egy őrfeltétel van átmeneten. Ez gondolom szimmetrikusan el van követve, így ki is jön a 4 tiltott elem.

Tiltott elemek

Mint már előadáson is volt, az őrfeltétel nem számít kiváltó eseménynek. Tanácsolt a vonatkozó előadás és gyakorlat anyagok átismétlése, továbbá az itt feltett korábbi kérdések böngészése: http://q2a.inf.mit.bme.hu/3706/szabad-olyan-allapotatmenetet-hasznalni-csak-orfeltetel

Illetve a szóhasználat pontosítása végett: Ezek mind specifikált állapotátmenetek, csupán nem triggerként szerepelnek az események, amikre reagálnak (hanem őrfeltételként). Ez utóbbival egyébként az a gond, hogy kvázi csak egy üres ciklussal lehet lekódolni, ami nem csinál semmit, amíg nem teljesül a feltétel, ez pedig nagyon erőforráspazarló.

...