Elutasított házi feladat

0 votes
asked May 22, 2019 in Rendszermodellezés A00 by wasd44 (22 points)  
edited May 22, 2019 by wasd44

Ha automatikus kiértékelésnél tiltott elemet talált akkor lehetséges-e, hogy védésen javíthat az illető, vagy automatikusan 0 pont? A probléma az, hogy nincs trigger, csak feltétel 2 helyen.

1 Answer

0 votes
answered May 22, 2019 by dkmisu (1,327 points)  

A védésen való védetés feltétele az előzetesen elfogadott házi feladat, elutasított házi feladat védésére nincsen lehetőség (kivéve, ha a kiértékelő tévesen utasította el, és ezt igazolni tudja a hallgató). Mint a követelményeknél leírtuk, tiltott elemek használata esetén a házi feladat automatikus elutasításra kerül.

A félév folyamán több mint 70 alkalommal futott az automatikus kiértékelő, és előre hirdettük, hogy a kiértékelő előnyeinek kihasználása mindenkinek a saját felelőssége, aki az utolsó pillanatban adja le, ezt kockáztatja.

Összefoglalva a védésen javítani nincsen lehetőség, sem további késedelmes beadásra. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a helyzeted méltányolandó, a méltányossági kérelem beadásával van lehetőség egyes teljesítményértékelések újrateljesítését kérvényezni (további részletek a TVSZ megfelelő fejezetében).

...