Remo 3. heti szorgalmi java exception hiba

0 votes
asked Feb 27, 2020 in Rendszermodellezés A00 by gergoradeczki (26 points)  

Amikor lefuttatom a Test.launch-ot, akkor az alább látható hibaüzenetet kapom.

Hibaüzenet:
Java hibaüzenet teszteléskor

Mi lehet a gond és kell-e nekem ezt orvosolni? Mármint, a HF portál így is elfogadja-e a megoldásomat, ha a Java exception-öket dobál, holott a tesztek sikeresen lefutottak?

1 Answer

+1 vote
answered Feb 28, 2020 by dkmisu (1,327 points)  
selected Feb 28, 2020 by gergoradeczki
 
Best answer

Ezt a hibát az okozza, hogy a teszteset nem találja az időzítő implementációját. Ennek nem is kéne léteznie, hiszen a feladat megoldásához nincs szükség időzítésre.

A teszteset úgy ellenőrzi az időzítő jelenlétét, hogy létezik-e az ITimer és az ITimerCallback interfész valamint a TimerService osztály a yakindu/hu.bme.mit.inf.symod.******.homework csomagban. Ezekről az fájlokról azt kell tudni, hogy csak akkor generálódnak ki, ha egyszer belekerült időzítés az állapotgépbe. Ha ezek után el lesz távolítva az időzítés, akkor ezek a fájlok nem törlődnek, így a teszteset tévesen úgy azonosítja a kódot, hogy időzítés van benne, ám az állapotgépből generált kódon nem létezik az időzítő beállítását elváró függvény. Röviden ezt jelenti a dobott kivétel.

A probléma megoldható ennek a három fájlnak a törlésével, de a tesztek enélkül is sikeresen fognak futni, hiszen az állapotgép nem használ időzítést. A kiértékelő szerver mindig egy üres projektből generálja ki a forráskódot, így ott ez a jelenség nem fordulhat elő.

...