Get-WSManInstance és Get-CimInstance eltérő eredmények

0 votes
asked Apr 14, 2013 in IRF tantárgy by BaT (22 points)  

Mivel a feladatomban megkapom, hogy milyen protokollt használva kell kapcsolódni a távoli gépekhez, jobbnak láttam a Get-WSManInstance használatát, mivel azzal megadhatom a ConnectionURI-t. Azonban szeretnék szűrni a távoli gépen bizonyos attribútumok értékére, és azt tapasztalom, hogy a Get-CimInstance és a Get-WSManInstance némileg eltérő eredményt ad. Példa a saját gépemről (windows 7):

PS C:\> (Get-CimInstance win32_ntlogevent)[0]
Category     : 0
CategoryString  :
EventCode    : 0
EventIdentifier : 0
TypeEvent    :
InsertionStrings : {0000000024: 2013-04-11 22:04:45:628  Exception <Removing ATI COM from ROT>: [...]}
LogFile     : ACEEventLog
Message     : 0000000024: 2013-04-11 22:04:45:628  Exception <Removing ATI COM from ROT>: [...]

RecordNumber   : 10507644
SourceName    : ACEEventLogSource
TimeGenerated  : 2013.04.11. 22:04:45
TimeWritten   : 2013.04.11. 22:04:45
Type       : Információ
UserName     :

PS C:\> (Get-WSManInstance wmicimv2/win32_ntlogevent -Enumerate)[0]
xsi       : http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
p        : http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_NTLogEvent
cim       : http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common
type       : {p:Win32_NTLogEvent_Type, Információ}
lang       : hu-HU
Category     : 0
CategoryString  : CategoryString
ComputerName   : MSI-EX300X
EventCode    : 0
EventIdentifier : 0
EventType    : 3
InsertionStrings : 0000000024: 2013-04-11 22:04:45:628  Exception <Removing ATI COM from ROT>: [...]

Logfile     : ACEEventLog
Message     : 0000000024: 2013-04-11 22:04:45:628  Exception <Removing ATI COM from ROT>: [...]

RecordNumber   : 10507644
SourceName    : ACEEventLogSource
TimeGenerated  : TimeGenerated
TimeWritten   : TimeWritten
User       : User

Hasonló eredményt kapok a vcl-es windows 8-on is.

A type attribútummal még tudnék mit kezdeni, de szűrnöm kellene a TimeGenerated attribútumra is, amit viszont nem tudom hogy kaphatnék meg a Get-WSManInstance használatával.

Please log in or register to answer this question.

...