TransitionPriority automatikus hozzárendelése

0 votes
asked Apr 16, 2020 in Rendszermodellezés A00 by 154653 (26 points)  

A Yakindu automatikusan prioritást (Transition Priority x) rendel hozzá az állapotgráf éleihez. Ez a prioritás, ahogy látom, megegyezik az élek (tranzíciók) felvételének sorrendjével : Tehát egy tetszőleges állapot vagy pseudo-állapot (ahogy a mellékelt ábrán látható) esetén az első felvett élnél a Transition Priority 1 lesz, a másodiknál 2, és így tovább.

Kérdés, hogy a Házi feladat szempontjából jelent-e ez problémát?

transition_priority

1 Answer

+1 vote
answered Apr 16, 2020 by dkmisu (1,327 points)  
selected Apr 16, 2020 by 154653
 
Best answer

A Yakindu szemantikája a következő:

Amikor egy esemény tüzel, akkor a prioritás növekvő sorrendjében kezdi el végig venni az éleket. Ha talál egy élet, aminek a kiváltó eseménye a tüzelő esemény, és az őrfeltételek teljesülnek, akkor végrehajtja azt, nem foglalkozva a többi éllel.

Amikor a prioritás gondot jelenthet, az az, ha az élek egymáshoz képest nem kizáróak, és így előfordul, hogy egy esemény hatására több is tüzelhetne. Az órán ezt nem determinisztikus viselkedésnek neveztük, és ekkor az állapotgép véletlenszerűen választ. A Yakindu ezzel szemben determinisztikus, és mindig az élek prioritásának sorrendjében választ. Érdemes tehát az órai definíció szerint determinisztikus állapotgépet alkotni, hogy ez el legyen kerülve, de ez nem feltétlen szükséges.

...