Ez miért empty trigger?

–1 vote
asked Apr 30, 2020 in Rendszermodellezés A00 by samu123 (22 points)  

Már többször próbáltam javítani, de még most sem jó.

https://drive.google.com/file/d/1XbgF8WKWO4wyGeIr9lXt5Ej--IDoSUGI/view?usp=sharing

A hibaüzenet:
Static analysis found problems:
Forbidden element: empty triggers are not allowed (from CompositeWhite moves)
Forbidden element: empty triggers are not allowed (from Composite
Black moves_Black adjourn)

1 Answer

+1 vote
answered Apr 30, 2020 by dkmisu (1,327 points)  

Egy átmenetnek a következő a szintaktikája: trigger [guard] / action1; action2; ..., ahol a trigger a kiváltó esemény, guard az őrfeltétel, action pedig az egyéb akciót, cselekvések, amit a tüzelés hatására végre kell hajtani.

Az egyik kérdéses élen szerepel a [whiteTime <= 0] / Display.text = "..." kifejezés. A fentiek alapján ezen csak akció, illetve guard van, trigger nincs. Ezért ez egy kiváltó esemény nélküli átmenet, ami nemdeterminisztikus viselkedést hoz a rendszerbe, hiszen nem mondható meg, mikor fog az átmenet végrehajtódni.

...