A tesztelős házihoz kell feltölteni valamilyen fájlt (pl. chessclock.feature)?

+1 vote
asked May 25 in Rendszermodellezés A00 by blaci (27 points)  

1 Answer

+1 vote
answered May 26 by dkmisu (916 points)  

Nem, csupán az elektronikus jegyzőkönyvet kell kitölteni.

...