Védés - extra házi

+1 vote
asked Jun 1 in Rendszermodellezés A00 by blaci (27 points)  
edited Jun 2 by blaci

Az extra házi feladatok védése mikor lesz? Azt tudom junius 2-3, de ezen belül lehet már tudni valami pontosabbat?

Please log in or register to answer this question.

...