Error while evaluating homework

0 votes
asked Mar 22, 2021 in Rendszermodellezés A00 by jakab.martin01 (30 points)  

A fenti hibát írja ki a HF Portál már második alkalommal. Mi lehet ennek az oka?

1 Answer

0 votes
answered Mar 22, 2021 by dkmisu (1,327 points)  

Az említett hiba oka tipikusan egy olyan súlyos szintaktikai hiba, amit a Yakindu fordítója sem tud kezelni, és ezért hibaüzenet nélkül elszáll.

Ezek a hibák kivétel nélkül mindig kiderülnek, amennyiben a beadás előtt a tesztek lefuttatásra kerülnek a lokális gépen. Oda kell figyelni, hogy a tesztek valóban a legújabb modellváltozaton futottak-e nem pedig egy régebbin.

Konkrétan a te esetedben érdemes elgondolkodni a choice szemantikáján, valamint azon, hogy mit jelent, ha egy choice-ból kimenő élen van kiváltó esemény.

...