The outgoing transitions of an entry must not have a trigger or guard.

0 votes
asked Mar 23, 2021 in Rendszermodellezés A00 by rajmi (28 points)  

Az alább errort kapom a házim kiértékelésekor.Ezt mit jelent?

1 Answer

+1 vote
answered Mar 23, 2021 by dkmisu (1,327 points)  

A kapott hiba egy Yakindu szintaktikai hiba, ami lokálisan is jelen van, ellehetetlenítve a tesztek futását. Érdemes használni a Problems nézetet, ami pontosan megmondja a hiba okát.

Egyébként röviden. A hiba annyit jelent, hogy egy entry-ből kimenő élen van kiváltó esemény vagy egy őrfeltétel. Érdemes elgondolkozni azon, hogy ennek mi lenne a szemantikája.

commented Mar 23, 2021 by rajmi (28 points)  
Rendben,köszönöm szépen!
...