Guard feltétel nem teljesülése esetén keletkező esemény

0 votes
asked Apr 14, 2021 in Rendszermodellezés A00 by jszjsz (35 points)  

Sziasztok!

A házi során be kell állítani az időt az egyes játékosnak, de ha egy bizonyos idő tartományon kívülre esne, akkor beep()-et kell használni (itt legyen 50<time<150, ha 50 alá vinném az időt beep.)

linkegy. Így kellene ezt kezelni?
Vagy egy új állapotot kellene felvenni amibe belemegy és onnan visszatér? De akkor hogyan tér vissza, mert csak kiváltó esemény nélküli állapot átmenet történne, ami tiltott elem.

JSz

1 Answer

+1 vote
answered Apr 14, 2021 by dkmisu (1,327 points)  
selected Apr 15, 2021 by jszjsz
 
Best answer

Yakindu-ban lehet használni az else kulcsszót, ami egy olyan speciális őrfeltétel, ami akkor aktiválódik, ha a choice-ból kiinduló egyik másik él őrfeltétele sem aktiválódik. Ezen kívül a choice használható arra, hogy azonos eseményre, eltérő őrfeltételek esetén másként reagáljunk.

...