PSSession Credential nem müködik

0 votes
asked Apr 14, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  
edited Apr 17, 2013 by micskeiz

A feladat: EventLog-ot kell lekérdeznem windows gépről

Ami van (gyakorlati utmutató alapján):

  • Set-WSManQuickConfig megcsinálva
  • trustedHost hozzáadva
  • firewall exeption nem volt, NOD32 beállitva
  • Test-WSMan -ComputerName 192.168.2.100 működik
  • username/jelszó helyes (pl ez működik adminként: Get-WSManInstance wmicimv2/Win32_Processor -ComputerName 192.168.2.100 -Credential Jaroszlav -Enumerate)

probléma: Akár admin powershell módban , akár user módban nem tudok PSSession-t csinálni, HA használom a -Creditentals opciót (anélkül jó [csak admin módban])

Konzol üzenet:

PS C:\Windows\system32> Enter-PSSession -ComputerName 192.168.2.100 -Credential Jaroszlav Enter-PSSession : Connecting to remote server 192.168.2.100 failed with the following error message : Access is denied. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic. At line:1 char:1 + Enter-PSSession -ComputerName 192.168.2.100 -Credential Jaroszlav + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : InvalidArgument: (192.168.2.100:String) [Enter-PSSession], PSRemotingTransportException + FullyQualifiedErrorId : CreateRemoteRunspaceFailed

Ötletek?

commented Apr 14, 2013 by anonymous  
Gondolom te is a 2B-t csinálod. Te hogyan értelmezted a To és From paramétereket? Csak dátum vagy idő is átadható?

1 Answer

0 votes
answered Apr 14, 2013 by anonymous  

ok :)

windows 8-as géppel dolgozom, és más felhasználónevet kell használni pssession esetén.

PSSession esetén: béla@emailcim.hu
Más esetben: a szokásos windows-os username, mint pl "Béla"

...