incQuery használatakor összeomlik a runtime eclipse

0 votes
asked Apr 26, 2013 in MDSD by anonymous  

incQuery projekt vagy query fájl létrehozása közben a runtime eclipse teljesen lefagy, majd összeomlik. A main eclipse konzolján egy exceptiont láthatunk: "java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space"

1 Answer

0 votes
answered Apr 26, 2013 by itsDani (39 points)  

A runtime eclipse-hez tartozó javaVM alapértelmezetten 64MB maximális PermGen space beállítással indul, amit az újabb eclipsek elég hamar elhasználnak. Megoldás az alapértelmezett érték megváltoztatása.

Host eclipse esetén az eclipse.ini fájlhoz a következő sort kell hozzáadni:
-XX:MaxPermSize=256m

Runtime eclipse esetén a Run As-->Run Configurations ablak Arguments fülén kell a VM arguments mező végére ugyanezt beilleszteni.

...