3G - 2. feladat, értelmezés

0 votes
asked Apr 28, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  

"2. feladat: Felügyeleti modell elkészítése
Döntsük el, hogy a szoftvernek milyen, a működésével kapcsolatos állapotokat és
konfigurációs beállításokat kellene elérhetővé tennie (pl. aktuális állás)! Legalább öt
jellemző definiálása kötelező.
A jellemzők definícióját valami jól áttekinthető formában specifikáljuk, amely legalább a
következő tulajdonságokat tartalmazza:
- állapot/beállítás neve,
- állapot/beállítás leírása.
Ezen kívül adjuk meg, hogy milyen távoli beavatkozások lehetnek szükségesek a
gépeken futó szoftveren (legalább kettő megadása kötelező)."

Ezzel kapcsolatban annyi lenne a kérdésem, hogy itt már létező értékeket kell megosztani külső lekérdezésre, vagy pedig új metrikákat kell definiálni?

"Távoli beavatkozásnak" számít az, ha megadunk inputot mint az s, h, dd; vagy pedig csak a változók felülbírálása számít beavatkozásnak?

Please log in or register to answer this question.

...