PowerShell .ReferenceParameters.SelectorSet.Selector 2P-2

0 votes
asked May 24, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  

Kapcsolótábla távoli lekérése esetén a következőképpen érem el az adatokat:

PS ...> $alma.Antecedent.ReferenceParameters.SelectorSet.Selector

Name                             #text                                           
----                             -----                                           
DeviceID                           \\.\PHYSICALDRIVE0                                    
__cimnamespace                        root/cimv2                                        
DeviceID                           \\.\PHYSICALDRIVE0                                    
__cimnamespace                        root/cimv2  

Akárhogy próbálkozok nem tudom elérni, hogy mégis mi a DeviceID értéke, ami itt \.\PHYSICALDRIVE0 A másik azt nem is értem, hogy a névtér az miért kerül bele ebbe a felsorolásba. Ha a helyi gépemen kérem a diszkek partícióhoz rendelését teljesen jól működik.

Egyedül a Name-ket tudom lekérni, de nem tudom hozzájuk társítani a #text attribútumokat.

commented May 24, 2013 by anonymous  
Az megoldás lehet, hogy az InnerText-ben is ez az érték szerepel, és azt elérem?

1 Answer

0 votes
answered May 24, 2013 by micskeiz (2,873 points)  
 
Best answer

Az InnerText szerintem jó lesz, hisz a visszakapott XML-ben az érték a DeviceID tag szövegeként érkezik.

...