LDAP kérés üres eredménnyel

0 votes
asked Mar 27, 2013 in IRF tantárgy by avaradi (22 points)  

Valaki tud adni egy olyan példa ldapsearch hívást aminek nem üres az eredménye?

Én ilyesmikkel próbálkoztam:

meres@linux:/srv/www/htdocs> ldapsearch -h localhost -x -W -D "cn=root,dc=irf,dc=local" *
Enter LDAP Password: 
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: gif index.html info2html.css phpldapadmin 
#

# search result
search: 2
result: 32 No such object

# numResponses: 1

1 Answer

+3 votes
answered Mar 27, 2013 by kviktor (84 points)  

Parancsolj, a honlapon található gyakorlat anyag hasznos.

meres@linux:~> ldapsearch -H ldap://localhost:389 -x -b "ou=Hotels,dc=irf,dc=local" -s one "(objectclass=organizationalunit)" dn ou
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Hotels,dc=irf,dc=local> with scope oneLevel
# filter: (objectclass=organizationalunit)
# requesting: dn ou 
#

# Europe, Hotels, irf.local
dn: ou=Europe,ou=Hotels,dc=irf,dc=local
ou: Europe

# Asia, Hotels, irf.local
dn: ou=Asia,ou=Hotels,dc=irf,dc=local
ou: Asia

# Africa, Hotels, irf.local
dn: ou=Africa,ou=Hotels,dc=irf,dc=local
ou: Africa

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3
...