2G - Azonos hosztok

0 votes
asked Apr 10, 2016 in IRF tantárgy by kalmant (46 points)  

A házi feladat (analyze_instances.py) leírása alapján a kimenet Hosztonként egy fájl.

Mi a teendő akkor, ha egy Host-hoz több konfiguráció is meg van adva a forrás .json fájlban?

1 Answer

0 votes
answered Apr 10, 2016 by kovari (2,221 points)  
selected Apr 11, 2016 by kalmant
 
Best answer

Nagyon semmi, így nyilván ugyanazt kérdezed le, ugyanarról készítesz statisztikát, és ugyanazt a fájlt írod felül. Tehát ezt nem kell a szkriptnek észrevennie.

commented Apr 11, 2016 by kalmant (46 points)  
Viszont abban az esetben ha nem adjuk meg a vizsgálandó classokat akkor különböző classokról is készülhet a statisztika.
Ilyen esetben is maradjon a fájlban az "utolsó" statisztika?
commented Apr 11, 2016 by kovari (2,221 points)  
Igen, ezzel nem érdemes foglalkozni :)
...