csv fálj UTF-8 formátum

0 votes
asked May 24, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  

A házi feladat kiírása szerint:
A szkript kimenete egyrészt egy UTF-8 kódolású, fejléccel ellátott CSV fájl. A fájl tartalma
a következőhöz hasonló:
"Machine","Share","RemoteConnections"
"192.168.250.128","C$","1"
"192.168.250.100","C$","0"
"192.168.250.100","Files","12"

Ezek szerint kell készítenünk egy unicode - writert ? Mert ha csak simán a csv.writert használom és megnyitom az output.csv fájlt, amibe a kimenetem került, akkor is UTF-8 kódolást jelez

1 Answer

0 votes
answered May 24, 2013 by Gerlot (31 points)  

Szerintem ez csak annyit jelent, hogy amikor megnyitod a kimeneti fájlt írásra, akkor az UTF-8 kódolást jelzed.

kimenet = open([fájlnév], 'w', encoding='utf-8')

commented May 24, 2013 by anonymous  
így hibát dob... invalid keyword argument for this function van valami ötleted , hogy mit nem csinálok jól ?
commented May 24, 2013 by anonymous  
közben meglett .. codecs.open([fájlnév],'w','utf-8
')
commented May 24, 2013 by Gerlot (31 points)  
Mi a codecs?
commented Mar 30, 2014 by Pietro (72 points)  
http://docs.python.org/3.3/library/functions.html#open
"encoding is the name of the encoding used to decode or encode the file. This should only be used in text mode. The default encoding is platform dependent (whatever locale.getpreferredencoding() returns), but any encoding supported by Python can be used. See the codecs module for the list of supported encodings."

--> http://docs.python.org/3.3/library/codecs.html#standard-encodings
...